top of page
Ekran Görüntüsü (55).png

Donovan ADAMS 

Central Florida Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesiyim. Anadolu’da Erken Tunç Çağı’ndaki demografi ve topluluk oluşum süreçleri üzerine araştırmalarımı yürütmekteyim. Anadolu’nun mikroevrimsel sürecini anlamak ve bu bilgiyi toplumsal kimliklerin oluşumuna katkıda bulunan popülasyon hareketi, çeşitlilik ve yerleşim gelişimini anlamak için kullanmak özel araştırma alanımı oluşturmaktadır. Türkiye’de bulunduğum sürelerde Karataş-Semayük, Çine-Tepecik ve Laodikeia-Kandilkırı iskelet serilerinin süt ve kalıcı dişlerine ait ölçülebilen (metrik) ve ölçülemeyen (non-metrik) varyasyonları üzerinde çalışma ve devam etmekte olan Karataş-Semayük izotop çalışmalarına katılma fırsatı elde ettim.
 

Christina TRENT 

Central Florida Üniversitesi’nde Yüksek Lisans öğrencisiyim. Araştırma alanlarım arasında bebek ve çocuklara ilişkin biyoarkeoloji çalışmaları ile stres ve sağlığa ilişkin çalışmalar yer almakta. Anadolu’da Erken Tunç Çağı’ndaki – özellikle Karataş-Semayük topluluğunda – bebeklik ve çocukluk kavramlarını anlamak amacıyla diş antropolojisi ve stres göstergelerini kullanarak çalışmalarımı yürütmekteyim. IDEA Lab’daki çalışmalarım sırasında Karataş topluluğundaki bebek ve çocuk bireylere ait iskelet analizlerini gerçekleştirdim ve çalışmalarım sonucunda topluluğa ait bebeklik ve çocukluk süreçlerine ilişkin açıklamalar sunmayı hedeflemekteyim.
 

Ekran Görüntüsü (56).png
Ekran Görüntüsü (60).png

Albert Epitíe DYOWE ROIG 

Autonomous University of Barcelona’da Doktora öğrencisiyim. İnsanların avcı-toplayıcılıktan Neolitik Dönemde tarım ile yerleşik hayata geçme sürecinde maruz kaldıkları diş aşınması ve dental morfolojik değişimler üzerine çalışmalarımı sürdürmekteyim. Veri setimi artırmam ve Neolitik Dönemin başlangıcı paradigmasına ilişkin biyolojik bir bakış açısıyla yeni bir yaklaşım kazanmam amacıyla bana tüm kaynakları sağladıkları için IDEA Laboratuvarında çalışmak benim için büyük bir fırsat. 

bottom of page