top of page
Ekran Görüntüsü (55).png

Donovan ADAMS 

Central Florida Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesiyim. Anadolu’da Erken Tunç Çağı’ndaki demografi ve topluluk oluşum süreçleri üzerine araştırmalarımı yürütmekteyim. Anadolu’nun mikroevrimsel sürecini anlamak ve bu bilgiyi toplumsal kimliklerin oluşumuna katkıda bulunan popülasyon hareketi, çeşitlilik ve yerleşim gelişimini anlamak için kullanmak özel araştırma alanımı oluşturmaktadır. Türkiye’de bulunduğum sürelerde Karataş-Semayük, Çine-Tepecik ve Laodikeia-Kandilkırı iskelet serilerinin süt ve kalıcı dişlerine ait ölçülebilen (metrik) ve ölçülemeyen (non-metrik) varyasyonları üzerinde çalışma ve devam etmekte olan Karataş-Semayük izotop çalışmalarına katılma fırsatı elde ettim.
 

Christina TRENT 

Central Florida Üniversitesi’nde Yüksek Lisans öğrencisiyim. Araştırma alanlarım arasında bebek ve çocuklara ilişkin biyoarkeoloji çalışmaları ile stres ve sağlığa ilişkin çalışmalar yer almakta. Anadolu’da Erken Tunç Çağı’ndaki – özellikle Karataş-Semayük topluluğunda – bebeklik ve çocukluk kavramlarını anlamak amacıyla diş antropolojisi ve stres göstergelerini kullanarak çalışmalarımı yürütmekteyim. IDEA Lab’daki çalışmalarım sırasında Karataş topluluğundaki bebek ve çocuk bireylere ait iskelet analizlerini gerçekleştirdim ve çalışmalarım sonucunda topluluğa ait bebeklik ve çocukluk süreçlerine ilişkin açıklamalar sunmayı hedeflemekteyim.
 

Ekran Görüntüsü (56).png
Ekran Görüntüsü (60).png

Albert Epitíe DYOWE ROIG 

Autonomous University of Barcelona’da Doktora öğrencisiyim. İnsanların avcı-toplayıcılıktan Neolitik Dönemde tarım ile yerleşik hayata geçme sürecinde maruz kaldıkları diş aşınması ve dental morfolojik değişimler üzerine çalışmalarımı sürdürmekteyim. Veri setimi artırmam ve Neolitik Dönemin başlangıcı paradigmasına ilişkin biyolojik bir bakış açısıyla yeni bir yaklaşım kazanmam amacıyla bana tüm kaynakları sağladıkları için IDEA Laboratuvarında çalışmak benim için büyük bir fırsat. 

Chelsea ROSE 

Chelsea Rose; Erken Tunç Çağı ve Neolitik Dönem’de Doğu Akdeniz üzerine çalışan bir biyoarkeologdur. Yaşam boyunca elde edilen deneyimlerin ve kimliğin bireyin iskelet biyolojisi üzerine yansımalarını incelemektedir. Şu anda topluluklar içindeki marjinalleşme ve eşitsizliğin varlığını tespit etmek için patolojik belirteçler aracılığıyla gözlemlenen stres belirtileri üzerine çalışmaktadır. Araştırmasına biyokültürel bir yaklaşım kazandırmak; paleopatolojik gözlemlerin daha geniş bir kültürel bağlamda uygulanmasına ve bu zaman dilimlerindeki sosyal yapılar hakkında yorumlar yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Resim1.jpg
Ekran Görüntüsü (87).png

Emily SMITH

University of Nevada, Reno’da Antropoloji Bölümü’nde Doktora öğrencisiyim. Doktora çalışmamda, ağız içindeki çoklu paleopatolojik durumu kullanarak Karataş-Semayük’e ait Erken Tunç Çağı yerleşimini inceliyorum. Paleopatolojik yapıyı ve diş yapısındaki kültürel değişikliklerle birlikte değerlendirerek Anadolu’da Erken Tunç Çağı’nda beslenme şeklini de araştırıyorum. Süt dişleri ve daimi dişlerde görülen ağız hastalıkları ve diş modifikasyonları üzerinde çalışarak Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağı’ndaki insanların yaşamları, beslenme biçimleri ve sosyal örgütlenmesi hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi amaçlıyorum.

Carlos G. Santiago-Marrero

Spanish National Research Council kurumuna bağlı Institució Milà i Fontanals (IMF – CSIC) kuruluşunda arkeobotanist ve doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Fitolit ve nişasta kalıntılarını inceleyerek geçmişteki popülasyonların sosyo-ekolojik etkileşimleri ve beslenme örüntüleri üzerine araştırmalarımı yürütüyorum.  İDEA Lab’daki çalışmalarımda Tepecik-Çiftlik ve Sırçalıtepe Neolitik yerleşimlerinden elde edilen antik diş taşlarının mikrobotanik analizlerini gerçekleştirdim.

Resim1_edited.jpg
bottom of page