top of page

   Büyükkarakaya, A. M. & Aksoy, E. B. (2019). Memento Mori, Ölüm ve Ölüm Uygulamaları.

                                        Ege Yayınları, İstanbul

   Büyükkarakaya, A.M. (2019). Karışık Gömülerde Birey Sayısı Tahminleri Üzerine Bir İnceleme: BB Kolektif Gömüsü Örneği.                                                  Arkeolojiyle Geçen Yarım Asır: Sevil Gülçur Armağanı (Half a Century Dedicated to Archaeology: A                                                               Festschrist in Honor of Sevil Gülçur) içinde, Editörler: Pınar Çaylı, Işıl Demirtaş &Barış Eser, Bigin Kültür                                               Sanat, ss. 61-81

   Büyükkarakaya, A. M., Çakan, Y.G., Godon, M., Erdal, Y.S. ve Bıçakçı, E. (2019). Handling dead bodies: Investigating the                                                           formation of a collective burial from Neolithic Tepecik-Çiftlik, Central Anatolia (Turkey). Journal of                                                             Anthropological Archaeology, 56. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaa2019.101118                                                                                                       ( https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416519300698  )

bottom of page