top of page

BARCIN HÖYÜK KAZILARI

    Yenişehir Ovasının ilk sakinlerine ait veriler Barcın Höyük’te 2005-2015 yılları arasında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçmiştir. Yerleşimde Bizans, İlk Tunç Çağı ve Geç Kalkolitik döneme tarihlenen üst tabakalar dışında höyükte en iyi korunmuş ve dolayısıyla en kapsamlı araştırılmış olan tabaka Neolitik Döneme (MÖ 6600-6000) tarihlenmektedir.

   Barcın Höyük’te yani Bizans İznik’inin hinterlandı olan Yenişehir Ovasında 9-11 yy’a ait bir mezarlığın tespit edilmesi son derece önemlidir çünkü Bizans Dönemi için mevcut bilgiler genellikle şehirlerde yaşayan topluluklar hakkında ağırlıklı olarak yazılı kaynaklardan mevcut bilgiler olsa bu döneme ait bir köy yerleşiminde insanların yaşam tarzları hakkında bilgi edebileceğimiz eşsiz bir kaynaktır. Yaş dağılımları ve patolojik çalışmalar popülasyon hakkında önemli veriler sağlayabilmektedir.

Detaylı bilgi için:  http://tr.nit-istanbul.org/projects/barcin-hoyuk-excavations-kopie

Barcın Höyük Bizans mezar örnekleri

gh.jpg
efa.jpg
fg.jpg
bottom of page