top of page

                  GORDION – YASSI HÖYÜK

Yaklaşık 70 yıl öncesinden itibaren kazılarına başlanan Gordion günümüzde Sakarya Nehri'nin doğusunda yer almaktadır ve bölgedeki en büyük höyüklerden biridir. Gordion birinci binin başlarından itibaren Orta Anadolu’da hüküm sürmüş Friglerin politik ve kültürel başkenti olarak bilinir. Ağırlıklı olarak Frig Dönemi buluntularıyla bilinmesine rağmen Tunç Çağı’ndan itibaren kültürel tabakaları barındıran bir yerleşmedir. İlk, Orta ve Son Tunç Çağlarını takiben Erken, Orta ve Geç Frig (Akhamenid Pers) dönemlerine ait kalıntılar bulunur. Bunu takiben ise Erken ve Geç Helenistik, Roma dönemleri ile Ortaçağ’a ait kalıntılar höyüğün stratigrafisinde yer alır.

Kazılar 2013 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın izni ile Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi’nden  Prof. Brian Rose denetiminde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yararlanılan kaynaklar

https://www.penn.museum/sites/gordion/turkce/

http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=9163&html=ages_detail_t.html&layout=web

bottom of page