top of page

                                       

Güneybatı Anadolu’nun iç kesimlerindeki yeni ETÇ araştırmalarından biri de Denizli il merkezinde yer alan, 2003 yılından beri C. Şimşek başkanlığında kazılan Laodikya antik kentinin yayılım alanı içerisinde kalan Kandilkırı’dır. Erken Kalkolitik Çağı’dan itibaren kullanıldığı anlaşılan yerleşmede 4. Tabaka, pithos ve basit toprak tip mezarlardan oluşan ve ETÇ 2’ye tarihlenen mezarlık alanından tanınmaktadır. 2. ve 3. Tabakalar ise, ETÇ 3’e tarihlendirilen evlerin oluşturduğu bir iskan alanıdır. Kandilkırı, Batı Anadolu’nun hem kıyısal hem de iç kesimleriyle yoğun ilişkiler kurmuştur.

 

Yararlanılan kaynaklar

  Oğuzhanoğlu, U., 2014, “Laodikeia’dan Batı Anadolu Erken Tunç Çağına Yeni Katkılar”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları),Laodikeia Çalışmaları 3 (Editör C. Şimşek), İstanbul, 2014, 71-86.

  Oğuzhanoğlu-Akay, U. 2015, Laodikeia-Kandilkırı Verileri Işığında Güneybatı Anadolu’da Erken Tunç Çağı 2 ve 3, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Denizli, 2015.

    LAODIKEIA-KANDİLKIRI

bottom of page