top of page

 

 

Tepecik-Çiftlik höyüğü Niğde İli Çiftlik İlçesi sınırları içinde, ilçe merkezine 1 km uzaklıkta, Çiftlik Ovası’nda yer almaktadır. Orta Anadolu’da Volkanik Kapadokya bölgesinde yer alan yerleşmede kazı çalışmaları İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim dalından Doç. Dr. Erhan Bıçakçı tarafından yürütülmektedir. Çiftlik Ovası denizden yaklaşık 1500 m yüksekte bulunmaktadır ve çevredeki volkanik dağlardan püskürmüş ponza ve kül karışımından oluşmuştur. Ovadan yüksekliği 9,60 m olan höyük 300 m X 170 m boyutlarında ve oval biçimlidir. Kazılar sonucunda Çanak Çömleksiz ve Çanak-Çömlekli Neolitik Dönem, Kalkolitik Dönem ve Geç Roma-Erken Bizans Dönemleri’ne ait çeşitli arkeolojik tabakalar ortaya çıkarılmıştır. Şimdiye kadarki kazı çalışmalarında Neolitik dönemle ilişkili verilerin çok önemli bir kısmı 5., 4. ve 3. tabakalardan elde edilmiştir. 5.tabakaya ait iyi korunmuş mimari unsurlar gözlemlenmemiştir ve bu tabaka daha çok mezarlar ile temsil edilmektedir. 4. tabakada ise yine açık alanlar daha fazla kazılmış olmakla birlikte iyi ve kötü korunmuş durumda mimari unsurlar/yapılar ortaya çıkartılmıştır. 3. Tabakanın ise hem erken hem de geç dönemlerine ait önceki tabakalardan farklılık sergileyen ve zaman içinde üslubu da değişen çok sayıda konut ortaya çıkarılabilmiştir. Çanak-Çömlekli Neolitik Döneme ait tabakalardan (5., 4., ve 3. tabakalar) elde edilmiş C 14 verileri M.Ö. 7. Bine (6850-6000 cal BC) tarihlendirilmiştir.  

TEPECİK ÇİFTLİK HAKKINDA

bottom of page