top of page
Ekran Görüntüsü (4).png

Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA 
Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesiyim. 2001 yılından beri yurt içi ve yurt dışında hemen her yıl bir veya daha fazla arkeolojik kazıya katıldım. Neolitik yaşam biçiminin insanlık tarihinde yarattığı çarpıcı değişikliklerin etkilerinin, insan-doğa etkileşiminin, insan davranışsal ekolojisi bağlamında biyokültürel açıdan incelenmesi temel ilgi alanlarımdan biridir. Aynı zamanda Anadolu’da Tunç Çağı, Demir Çağı, klasik dönemler ve Orta Çağ’da yaşamış insan topluluklarında beslenme modelleri, sağlık yapısı ve genetik ilişkilerin incelenmesi üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Sosyal Biyoarkeoloji bağlamında ölüm uygulamaları ve ölüm ritüellerinin geçmişten günümüze incelenmesi özel araştırma alanımı oluşturmaktadır.

Evren SERTALP
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde öğretim üyesiyim. Yurtiçi ve yurt dışında kişisel sergiler açtım, ayrıca birçok karma sergiye de katıldım. Görsel iletişim tasarımı bağlamında görsel antropoloji alanı özel ilgi alanımı oluşturuyor. Daha spesifik olarak artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, holografik görseller, 3-boyutlu stereoskopik görüntüler çalışma konularım arasındadır.

Ekran Görüntüsü (5).png
Ekran Görüntüsü (6).png

Erge BÜTÜN

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden 2019 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimime başladım. İlgi alanlarım arasında popülasyon tarihi, biyolojik uzaklık çalışmaları, ölüm uygulamaları ve biyoarkeoloji yer almakta. Üniversitede devam ettirdiğim laboratuvar çalışmalarının yanı sıra kazılara da katılarak deneyim kazanmaktayım. Yüksek Lisans tez çalışmamı Orta Çağ’da yaşamış olan Anadolu toplulukların biyolojik uzaklık açısından incelenmesi üzerine yürütmekteyim.
 

Yaren EMMEZ

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2021 yılında mezun oldum, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümü yüksek lisans programına devam etmekteyim. Neolitik dönemdeki değişimlerle birlikte değişen ölüm kavramını psikolojik ve antropolojik bakış açıları ile birlikte anlamaya çalışmaktayım. Ölüm korkusu, ölüm uygulamaları ve ritüelleri, Dehşet Yönetimi Kuramı ve davranışın evrimsel temelleri akademik ilgi alanlarımdandır. Halen Tepecik-Çiftlik’teki çeşitli ölüm uygulamalarının incelendiği tez çalışmama devam etmekteyim.

Ekran Görüntüsü (7).png
Ekran Görüntüsü (8).png

Muhammed DOLMUŞ 
Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldum. Aynı bölümde yüksek lisans programını 2019 yılında tamamladım. Yüksek lisans tezimde Mezopotamya’nın Neolitik Çağ Hassuna Samarra Kültürleri üzerine çalıştım. 2006 yılından itibaren yurt içinde çeşitli arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına düzenli olarak katıldım. Türkiye’de Neolitik Çağ, Tunç Çağı, Demir Çağı, Klasik Dönemler ve Orta Çağ tabakalarına sahip farklı kazılarda görev aldım. Çanak çömlek çalışmalarıyla birlikte özel ilgi alanım olan ölü gömme uygulamaları ve arkeolojide dijital arşiv çalışmalarına da halen devam etmekteyim. 

Elifgül DOĞAN 

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans derecemi, Uluslararası İlişkiler bölümünde ise yan dalımı tamamladıktan sonra (2016); yüksek lisansımda Kültürel Miras Yönetimi ve Müzecilik üzerine uzmanlaştım (2018). 2019 yılından beri Cambridge Üniversitesi’nde devam ettiğim doktora araştırmamda, Türkiye’deki insan kalıntıları koleksiyonlarının yönetimine etki eden politik, yasal ve profesyonel sorunlar üzerine çalışmaktayım. Akademik çalışmalarıma ek olarak, halen Cambridge Duckworth Laboratuvarı’ndan insan kalıntıları koleksiyon yönetimi ve müzecilik üzerine küratöryel eğitimime devam etmekteyim.

Elifgül Doğan’ın kişisel web sitesi: Humans of Anatolia 

Headshot-ELif-small[1659].jpeg
Resim1.jpg

ULAŞ / @TRSURVİVAL

2010 yılından bu yana bağımsız olarak, tarih öncesi dönemin deneysel arkeolojik çalışmalarını yapmaktayım. Şimdiye kadar birçok atölye çalışması gerçekleştirdim. Bazı arkeolojik projelerde eğitmen olarak ders vermekteyim. Deneysel arkeolojik çalışmalarımda, tüm malzemeleri doğadan bizzat kendim toplayarak, modern alet ve ekipman kullanmadan, döneminin teknolojisine ve yöntemlerine sadık kalarak, üretim yapmaktayım. Taş, kil, kemik, deri ve mineraller dışında diğer bitkisel ve hayvansal kaynakları kullanarak avadanlık üretimleri yapmak dışında ateş başlatma teknikleri ve eski yemek pratikleri gerçekleştirmek gibi farklı deneyimsel uzmanlıklara sahibim.

Çağrı SARIKAYA

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamladım. Farklı disiplinlerde, birçok arkeolojik kazı ve yüzey araştırması projelerinde yer aldım, 2013 yılında arkeolojide hava fotoğrafçılığına başlayıp, arkeolojide uzaktan algılama ile belgeleme yöntemlerinde kendimi geliştirerek, yüksek lisans tezimde kültürel mirasa ait vadi ve kanyonlardaki tarihöncesi mağara ve kaya oyuklarının İHA ile tespit edilmesi, 3-boyutlu modellerinin oluşturulması, haritalandırılması ve uzaktan algılama ile arkeolojideki dijital belgeleme yöntemlerini kaleme aldım. Halen çeşitli arkeolojik projelerde çalışmalara davam etmekteyim.

cagrisarikaya.JPG
bottom of page