top of page

idea lab

i..jpg

   

      İnsan Davranışsal Ekolojisi ve Arkeometri                               Laboratuvarı (İDEA lab)

    İnsan çalışmasında ide insanın biyolojik ve sosyokültürel varlığını imler. Her ne kadar “ekoloji” temelde biyolojik bir kavram olarak yerleşikse de çağdaş çalışmalar ve antropolojik perspektif insanın geçmişten günümüze değin çevreyle kurduğu her türlü etkileşimin ve bunun hem insan toplumları hem de insanın yaşadığı çevreye dair sonuçlarının bu kavram altında ele alınabileceğine işaret eder. Arkeometri ise arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan buluntular ve biyoarkeolojik materyaller üzerinde yürütülen fen bilimleri ve mühendislik ağırlıklı çalışmaları tanımlamaktadır. 

           Geçmişteki örneklerinden de takip edilebileceği gibi disiplinlerarası iletişim bilimin hızlı gelişiminde önemli bir rol almıştır. Bununla birlikte sosyal bilimlerin fen bilimleri ve teknolojik imkanlarla tanışması son yılların önemli bir kazancı olabilmiştir. İleri düzey teknolojilerin sosyal bilimlerin birikimiyle birleştirilmesi gerekmektedir. Antropoloji insanı biyokültürel bir varlık olarak bütüncül bir şekilde incelediğinden bu misyonu yerine getirebilecek en uygun alanlardan biridir.  

           İlgili araştırma kurumları ile ortak projeler tasarlamak ve yürütmek bilimin evrensel doğasının vurgulanması adına İDEA için önemlidir. Yapılan çalışmalar çerçevesinde organize edilecek bilimsel etkinlikler (Sempozyum, Kongre, atölye çalışmaları, kitap, yayın, medya çalışmaları) düzenlemek, en önemlisi lisansüstü düzeyde disiplinlerarası ve ekip çalışmasına uyumlu yeni araştırmacıların yetişeceği bir alt yapı ve projeler oluşturmak İDEA’nın temel amaçlarındandır.

      İnsan Davranışsal Ekolojisi ve Arkeometri laboratuvarı (İdea lab) 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (HÜNİTEK) Ali Metin Büyükkarakaya tarafından kurulmuştur.

İdealab-network

         İdea lab farklı coğrafyalardan ve farklı enstitülerden ve farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirmektedir. Her bir konu başlığı altında antropoloji, arkeoloji, jeoloji, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve tıp gibi birçok bilim dalından araştırmalar ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. İdealab ile ortak çalışmalar yürüten araştırmacıların bulunduğu kurumlar ve laboratuvarda yürütülen projelere katkı sunan kuruluşlar aşağıda sıralanmaktadır;

Üniversiteler:

          Hacettepe Üniversitesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi; Koç Üniversitesi; Ankara Üniversitesi; İstanbul Üniversitesi; Ege Üniversitesi; Muğla Üniversitesi; Muş Alpaslan Üniversitesi; İzmir Demokrasi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, University of Nevada, Reno; University of Central Florida; University of Trieste; Charles University (Prague), Université Polytechnique Hauts-de-France; The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology; Arizona University; Cambridge University; York University

Enstitüler:

         Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM); American Research Institute in Turkey (ARIT); Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA); Institute of Archaeology of the Czech Academy of Science, Prague; Accademia Jaufré Rudel di studi medievali  Gradisca d'Isonzo – Italia; Institute for Anthropological Research, Zagreb; Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center of The Cyprus Institute; Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East (SESAME); Maison de l'Orient et de la Méditerranée  (MOM); Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena

 

Müzeler:

            Anadolu Medeniyetleri Müzesi; İstanbul Arkeoloji Müzeleri; Niğde Müzesi; Muş Müzesi; Elmalı Müzesi

ETKİNLİKLER

JULIOPOLIS’İN YÜZLERİ SERGİSİ

31.10.2022 - 04.11.2022
JULIOPOLİS PROJESİ

07.06.2022
bottom of page