top of page

SIRÇALITEPE

                                                      

 

Orta Anadolu’da Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde yer alan Sırçalıtepe MÖ. 8. Binyıl ortalarına tarihlenen tabakalanması ile bölge ile ilgili yeni bilgiler sunmaktadır. Obsidiyen yataklarına yakınlığı ile dikkati çeken yerleşme Niğde İli Kayırlı Köyü’nde yer almaktadır. Höyükte 2019 ve 2020 yıllarında Niğde Müzesi başkanlığı ve S. Balcı’nın bilimsel koordinatörlüğünde iki sezon kazı yapılmıştır.

 

Sırçalıtepe, obsidiyen kaynaklarına yakın konumu ve zengin obsidiyen buluntularının yanı sıra MÖ. 8. binyıl ortalarına tarihlenen iyi korunmuş mimari kalıntıları ile bölgede bu döneme ait bilgi eksikliklerini giderecek bir yerleşmedir. Sırçalıtepe bu açıdan da önemlidir. Yerleşme bir höyük olmasına ragmen, üst tabakalarında ancak bir işlikte bulunabilecek malzeme yoğunluğuna sahiptir ve bu özellikleri ile şimdilik bölgedeki tek örnektir.

 

Tümü Akeramik Neolitik döneme işaret eden yüzey obsidiyen buluntuları bölgede Kayırlı ya da Kaletepe obsidian işliklerinden bilinen bipolar teknolojiye benzer özellikler göstermekle birlikte kendine özgü bir geleneği de yansıtır.

 

 

Yararlanılan kaynak

      Balcı, S.,  Altınbilek Algül, Ç., Mouralis, D., Kaycı, O.H., Büyükkarakaya, A.M. ve Açıkgöz, F. (2021).

A new Aceramic Neolithic Site nearby the obsidian sources: Preliminary insights from Sırçalıtepe. Anadolu Araştırmaları-Anatolian Research, 24, 67–92. DOI: 10.26650/anar.2021.24.936778

bottom of page